ขนส่ง-จัดส่งสินค้า (Transpot)
ทันใจ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
เพิ่มโอกาส&ยอดขาย ให้ธุรกิจคุณ
และยังสะดวก สบาย รวดเร็ว ในการรับเงินคืน
 • เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร ให้ธุรกิจคุณ
 • สร้างความมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • สะดวกผู้รับ ส่งพัสดุถึงหน้าบ้าน
 • สะดวกผู้ส่งเก็บเงินแล้วโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบง่าย
 • คนขายสุขใจ ลดภาระการติดตามค่าสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เพราะเราโอนเงินเข้าบัญชี
 • บริการไปส่งและรับกลับ Sent&Return
 • ประเภทรถ จะเป็นรูปรถประเภทต่างๆ
 • บริการคนช่วยยกของ และปฏิบัติงาน ณ จุดจัดส่งตามขั้นตอนที่ลูกค้า และปลายทางกำหนด

รถกระบะ Open Truck (4 ล้อ)

 • ส่งของชิ้นใหญ่ ส่งได้ตลอด 24 ชม.

รถมอร์เตอร์ไซค์

 • ส่งของชิ้นเล็ก ส่งด่วน
 • ส่งภายในวัน Same Day (SD)

รถ 6 ล้อ

หัวลากตู้คอนเทนเนอร์

รถ 10 ล้อ

ระยะเวลาในการจัดส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
ทุกพื้นที่ทั่วไทย
 • ส่งภายในวัน Same Day (SD)
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • ส่งภายใน 2–3 วัน (2D&3D)
 • ส่งเฉพาะในเวลาที่ลูกค้ากำหนด Special Time (ST)
 • ส่งภายในวัน Same Day (SD)
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
 • จัดส่งทั่วทุกภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก
 • เรามีผู้ชำนาญและความสามารถในการจัดส่งในพื้นที่นั้นๆ
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • ส่งภายใน 2–3 วัน (2D&3D)
ระยะเวลาในการจัดส่ง
 • ส่งภายในวัน Same Day (SD)
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • ส่งภายใน 2–3 วัน (2D&3D)
 • ส่งเฉพาะในเวลาที่ลูกค้ากำหนด Special Time (ST)
กรุงเทพและปริมณฑล
 • ส่งภายในวัน Same Day (SD)
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
ทุกพื้นที่ทั่วไทย
 • จัดส่งทั่วทุกภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก
 • เรามีผู้ชำนาญและความสามารถในการจัดส่งในพื้นที่นั้นๆ
 • ส่งในวันถัดไป Next Day (ND)
 • ส่งภายใน 2–3 วัน (2D&3D)
ยินดีต้อนรับสู่ระบบการติดตามและเช็คสถานะการจัดส่ง Happy Trace ใช้งานง่ายแค่คลิก
เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบขนส่งสินค้าหรือใบเสร็จ แล้วกดค้นหา ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสินค้าได้
ลองเลยค่ะ! คลิกไปหน้าเช็คสถานะ TMS

ประกันภัยสินค้า

เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการให้บริการอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งเราจะพบเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในทุกเทศกาล ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านที่ใช้บริการกับเรา ไม่ว่าสินค้าเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น จะได้รับการประกันภัยสินค้าตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้สัญญาการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ส่ง ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งไม่เกิน 2,000 (สองพันบาทถ้วน) ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 2,000 (สองพันบาทถ้วน) และผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม โดยผู้ขนส่งสามารถมีสิทธิในการตรวจสอบ และมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่ง หากพบว่าของที่ส่งเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงเป็นของต้องห้าม ของผิดกฎหมาย หรือรวมถึงของที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะในการจัดส่ง

นอกจากนั้นยังรวมถึงบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยผู้ส่งยินยอมด้วยในการดังกล่าว เมื่อเกิดความสูญหาย/เสียหาย จะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าหรือของที่เสียหาย/สูญหาย เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความบนใบขนส่ง ทั้งนี้จะต้องกระทำก่อนที่ของและ/หรือบรรจุภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับของ หากผู้รับลงลายมือชื่อผู้รับบนใบขนส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้รับของเข้าใจและยอมรับว่าผู้รับของได้รับของและ/หรือบรรจุภัณฑ์ โดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือสูญหายได้ ทั้งนี้กรณีที่มีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย/เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้น จากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวาง (ค่าขนส่ง) และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระให้ผู้ขนส่งได้

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ส่งใช้หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรงมากเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับตัวสินค้าและการขนส่ง
 • ความเสียหายการสูญเสีย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่องจากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน
 • ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใดๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม
 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ของทรัพย์สิน ได้แก่ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) ของสด สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด