บริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management)

ในฐานะเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ

ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่?

 • พนักงานเข้าๆ ออกๆ งานไม่ต่อเนื่องและต้องคอยสอนงาน
 • การเปลี่ยนงานบ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ขาดความชำนาญและประสบการณ์ ในขณะที่บริษัทจะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ
 • พนักงานทำงานล่าช้า ส่งงานไม่เป็นไปตามกำหนด
 • หาสินค้าไม่เจอ ไม่รู้อยู่ตรงไหน
 • การหยิบ การจัดสินค้าผิดพลาด
 • ลูกค้าร้องเรียนเรื่องการจัดส่งสินค้าผิดบ่อยๆ
 • ความยุ่งยากในการจัดการบริหาร stock
 • นับ stock ไม่เคยตรง
 • ตัวเลข stock บานปลาย ปริมาณสินค้าคงคลังสูง
 • สินค้าหมดอายุก่อนการขาย
 • สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย พนักงานลาออกกะทันหัน บริษัทต้องแบกรับต้นทุนจากของที่เสียหรือของที่หาย หลายครั้งหัวหน้างานรับผิดชอบไม่ไหว ขอลาออก
 • ปัญหาอื่นจากการดำเนินการที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดตัวชี้วัดการทำงาน
 • ไม่สามารถคำนวณต้นทุนการจัดการคลังสินค้าได้ หาวิธีประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ได้
ทำไมต้องให้ Happy Delivery บริหารจัดการคลังสินค้า?
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
สามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ต้องมีองค์ประกอบการสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย
และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ
ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน
หมดปัญหาเหล่านี้ Outsource ให้ Happy Delivery เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้การลงทุนของตนเองมีความคุ้มค่าให้มากที่สุด
ไม่มีคำว่าแพงเกินไปสำหรับธุรกิจของคุณ จ้างมืออาชีพที่มี Know–how แบบเรา คุ้มค่า ถูกที่ ทันเวลา ไม่ถูกใจเลิกจ้างและหาใหม่ได้ตลอดเวลา