เราเป็นธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกซ์ครบวงจร
แบบ One Stop Service

 • ระยะเวลา จัดส่ง 1-2 วันทำการ
 • คลังสินค้าออนไลน์ Shipyours
 • ทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลก

ติดตาม
สถานะสินค้าได้ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Online

Happy Delivery เกิดจากการเล็งเห็นว่า “ทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกซ์”และสำคัญที่สุด
โลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
หลายบริษัทฯตระหนักรู้และพยายามลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคงรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกันหลายบริษัทอยู่นิ่ง ๆ จนถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างชาติ


จากประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจนี้
เรามองว่า“ โลกาภิวัตน์ เป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัวและเปิดใจในการพัฒนาตัวเอง”
ภาพความสำเร็จด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ถูกดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯต่างชาติที่มีชื่อเสียง
บริษัทฯเหล่านี้มีจุดแข็งในด้านระบบการจัดการและเงินทุน
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อความสามารถทางการแข่งขัน
เราต้องยอมรับว่า ระบบการจัดการของเขาเป็นรากฐาน ส่วนทรัพยากรอื่น ๆ แทบทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ “พนักงานก็เป็นคนไทย”
ด้วยความมุ่งมั่นของคนไทยหัวใจบริการ
ที่มีความรักอย่างซาบซึ่งกับงานที่ได้ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตลอดมา
"เรามีความสุขที่ได้ส่งมอบคุณค่าความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า และเรามีความสุขจากการที่ทีมงานของเราสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
เพราะทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกส์
เลือก Happy Delivery เป็นผู้สร้างความสุขและเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณ

บริหารโดยคนไทย เป็นธุรกิจของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย

Happy Delivery

“ทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกซ์”
“โลกาภิวัตน์ เป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัว
และเปิดใจในการพัฒนาตัวเอง”
ระบบการจัดการของเขาเป็นรากฐาน
ส่วนทรัพยากรอื่นๆ แทบทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะ “พนักงานก็เป็นคนไทย”

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
WMS : Warehouse Management System

ระบบจัดการการขนส่ง
TMS : Transportation Management System

เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำเอาระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการให้บริการของเรา

ด้วยความมุ่งมั่นของคนไทยหัวใจบริการ

เรารู้สึกขอบคุณและตระหนักชัดเจนว่า "ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นมากกว่าธุรกิจการขนส่งและการจัดเก็บ"
สามารถนำเสนอทางแก้ปัญหาและค้นหาปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ในฐานะคนไทย โดยเฉพาะในแง่ของการเปิดเสรีทางการค้า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นสาขาธุรกิจที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ความสำคัญ
โดยเป็น 1 ใน 5 สาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี
"สิ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
เราต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้ทัดเทียมกับบริษัทฯชั้นนำต่างประเทศ เราต้องให้ความสำคัญในการใช้ระบบบริหารจัดการ เรานำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System) และระบบจัดการการขนส่ง ( Transportation Management System ) เราให้ความสำคัญต่อการใช้แรงงานให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เราคือผู้ให้บริการโลติสติกส์ "บริหารโดยคนไทย เป็นธุรกิจของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย"

เหตุผลอะไรที่ลูกค้าต้องเลือกเรา?

 • เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า
 • เราทุ่มเทการให้บริการเพื่อการบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าในทุกๆ ครั้งที่ทำได้
 • เราต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ
 • เราเป็นบริษัทผู้สร้างมาตรฐานชั้นเลิศ
 • เรานำเสนอการบริการที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า
 • เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยทีมงานมืออาชีพ
 • ลูกค้าต้องได้รับบริการที่ถูกและดี
 • สินค้าถึงมือผู้รับปลายทางภายในเวลาที่กำหนด "ถูกจุด ถูกที่ ถูกเวลา”
 • สินค้าไม่ได้รับความเสียหาย
 • การบริการต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ
 • เรารับฟังเสียงของลูกค้าเป็นสำคัญ

โดยหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดภายใต้เงื่อนไข “ลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการลดต้นทุนในกระบวนการทุก ๆ ขั้นตอนด้านโลจิสติกส์
สำคัญที่สุดคือ เรามีความสุขที่ได้ส่งมอบคุณค่าความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า และเรามีความสุขจากการที่ทีมงานของเราสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เพราะทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกส์ เลือก Happy Delivery เป็นผู้สร้างความสุขและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ